Contact us now
(22) 862-36-63

Arypiprazol w praktyce klinicznej

Arypiprazol – teoria i praktyka

Arypiprazol jako potencjalizacja leczenia przeciwdepresyjnego w depresji opornej na leczenie – jaki ma wpływ na procesy psychiczne?