Contact us now
(22) 862-36-63

Citalopram i jego miejsce w praktyce klinicznej

Leczenie chorego z zespołem objawów, a nie diagnoz – możliwości citalopramu

Zastosowanie citalopramu w praktyce klinicznej